חובת הנגישות שחלה על עסקים

בכל הנוגע לתחום הנגישות, עסקים רבים מקבלים מכתבי התראה בטרם הגשת תביעה כנגדם בבקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית, ולעיתים מוגשת תביעה מבלי שנשלח קודם לכן מכתב התראה. לעיתים אף מתקבלת בעסק התראה מאת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בטרם הטלת עיצום בשל אי עמידה בדרישות החוקיות להנגשת העסק.

על כל עסק בישראל חלה חובת הנגשה בתחומים שונים, לדוגמה:

  1. נגישות העסק עצמו מבחינת חניה, דרכי גישה, דלפק מכירה, מעברים, ריהוט, שרותי נכים, מעליות שילוט והתאמות ללקויי שמיעה
  2. הדרכת העובדים למתן שירות נגיש וללא אפליה ללקוחות עם מוגבלות
  3. הנגשת אתר האינטרנט ובכלל זה פרסום הסדרי נגישות שבוצעו בעסק וכן פרטי הקשר של רכז הנגישות (בעסק המעסיק 25 עובדים ומעלה)
  4. הנגשת המרכזייה הטלפונית ללא מוזיקת רקע ומתן דרך חלופית לתקשורת ושרות הלקוח כגון: מייל, SMS, ווטסאפ
  5. הנגשת המידע ללקוחות בפורמטים שונים בהתאם למוגבלותם ולבקשתם
  6. הנגשת אירועים, כנסים והדרכות
  7. אפשרות לכניסה לעסק עם חיית שירות
  8. הכנת נהלים לקיום ושימור ההנגשה

הנגשת עסק מהווה גם ניהול סיכונים מחושב, מאחר ועדיף להשקיע את העלויות בהנגשה בפועל ולהרוויח מכך גם עסקית, גם תדמיתית וגם לצמצם סיכון לתביעה משפטית ועיצומים כספיים, נוכח אי עמידה בדרישות החוק.

חשוב לדעת כי לעסקים זעירים וקטנים, קיימת אפשרות לפטור מהנגשות שונות במידת הצורך ובהתאם למצבם הכספי, איך יש להסדיר את הנושא מראש. להלן קישור לפרטים אודות פטור מהנגשת אתר אינטרנט, באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולהלן קישור להגשת בקשה לקבלת פטור

תביעות רבות מוגשות בתחום הנגשת אתר האינטרנט, אי פרסום הסדרי הנגישות של העסק באתר האינטרנט שלו, אי נגישות במרכזיה הטלפונית והיעדר לולאת השראה לצורך תקשורת עם לקוחות לקויי שמיעה בדלפקי השרות והקבלה.

 

לשאלות בנושא, חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות לעו"ד מירב ולדמן - 

דוא"ל: meravw@chamber.org.il

טל': 03-5631049

 

מוצע לצפות במידע המפורט באתר משרד המשפטים לעניין נגישות לשירות - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
ולהלן קישור למידע עבור אנשי מקצוע לדרישות הנגישות השונות

 

עוד נעדכנכם כי במכללה העסקית של לשכת המסחר מתקיימים מעת לעת קורסים לרכזי נגישות.

ראו בקישור זה פרטים אודות קורס רכזי נגישות המתוכנן להתחיל ביום 27.5.24. מוזמנים להתעדכן מול המכללה לגבי קורסים עתידיים.

 

* האמור לעיל הוא בבחינת מידע ראשוני בלבד ואין בו משום פירוט של כל הדרישות הרגולטוריות או החוקיות במלואן. אין באמור לעיל בכדי להוות משום יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. הכתוב לעיל מהווה תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב. יש להביא בחשבון שעם הזמן נוספים/משתנים נהלים, חוזרים, צווים ותקנות ויש לעקוב אחר השינויים והעדכונים המתבצעים מעת לעת לפני ביצוע כל פעולה על סמך המידע המופיע כאן.

למידע נוסף בתחום זה