ארגון המעסיקים והעסקים המוביל והמשפיע ביותר במדינת ישראל

חזון הלשכה

לשכות המסחר פועלות על-מנת לייצב את המשך פיתוחו של המשק על בסיס עקרונות של תחרות אמת, ביטול אפליות סקטוריאליות, שוויוניות ומתן הזדמנות שווה לכל. 
לשכות המסחר תייצגנה באופן נאמן, בנחרצות וללא פשרות את כלל המגזר העסקי החופשי, ובמיוחד את מגזר המסחר והשירותים. 
לשכות המסחר תפעלנה ללא לאות לעיצוב תכני המדיניות הכלכלית כך שמדינת ישראל תהיה מקום אשר רוצים לעשות בו עסקים וכדאי לעשות בו עסקים. 

לשכות המסחר מגשימות את חזונן ומייצגות את האינטרסים של חבריהן בדרכים הבאות:

הן בונות את כלכלת ישראל על בסיס העקרונות של משק חופשי ופועלות כארגון מעסיקים אחראי המייצג את הצרכים של חבריו. הן שומרות על קיומם של יחסיי עבודה הוגנים, תוך איזון בין זכויות עובדים לזכויות מעסיקים.

 • הן שומרות על זכויות היסוד של המגזר העסקי: חופש העיסוק, הזכות לקניין, הזכות לשיווין והזכות לחופש ההתארגנות.
 • הן מייצגות בנאמנות, בנחרצות וללא פשרות את האינטרסים של חבריהן.
 • הן משתפות פעולה עם המדינה בהגנה על אינטרס הציבורי הלגיטימי, אך פועלות למניעת הטלת הכבדות בלתי נחוצות ובלתי הוגנות על המגזר העסקי.
 • הן פועלות על-מנת להעניק ייצוג הוגן ומלא בפני נבחרי העם, ועדות הכנסת, גורמי הממשל ובכל פורום המשפיע על מדיניות המשקית והכלכלית במדינת ישראל.
 • הן מייצגות את חבריהן בפני גורמי הממשל המבקרים את התנהלות המגזר העסקי ופועלות לקשר ישיר ושוטף עמם.
 • הן פועלות לפתח מערכות יחסים איתנות עם לשכות המסחר בעולם וארגונים בינלאומיים, ומגבירות את שיתוף הפעולה עם המגזר העסקי בחו"ל לתועלת חבריהן ולתועלת המשק.
 • הן מסייעות לכל אחד מחבריהן בחיזוק העסק ובפיתוחו בדרך של מתן שירותים בסיסיים עפ"י צרכי העסק.
 • הן מטפחות יחסיי ידידות, כבוד ושיתוף פעולה בין חבריהן.

לשכות המסחר צופות פני עתיד ובונות תשתית ראויה לעשיית עסקים:

 • הן תשאפנה ותיאבקנה בהתמדה כך שהמשק בישראל יהיה משק חופשי במובן האמיתי של המילה, תוך ביטול מונופולים, עידוד תחרות הוגנת וצמצום מעורבות הממשלה במשק, במידה נחוצה בלבד.
 • הן תפעלנה לקיומה של מדיניות כלכלית שוויונית ובלתי סלקטיבית.
 • הן תפעלנה למניעת חקיקה הפוגעת, ללא הצדקה, במגזר העסקי ומכבידה על עשיית עסקים בישראל.
 • הן תמנענה מגמות חקיקה שליליות המערערות את יסודות המגזר העסקי.
 • הן תשפענה על עיצוב תכני המדיניות המאקרו-כלכלית, על-מנת להבטיח צמיחת המגזר העסקי, תוך מיצוי יכולותיו.
 • הן תפעלנה לצמצום הביורוקרטיה ופיתוח תרבות השירות הציבורי.
 • הן תפעלנה להגדלת השתתפות האוכלוסייה בכוח העבודה, על-מנת לחזק את הכלכלה והחברה ולהביא לכך שכל עובד יוכל לחיות בכבוד.
 • הן תפעלנה לקידום המגזר העסקי בפריפריה וקידום צרכיה החברתיים של מדינת ישראל.
 • הן תפעלנה לשמירה על זכויות יסוד של מעסיקים תוך דרישה לאיזון בין זכויות מעסיקים ועובדים.

קבצים מצורפים