תקנון - תנאי שימוש באתר

אנו מברכים כל אחת ואחד מכם על הצטרפותכם לאלפי המשתמשים באתר לשכת המסחר תל אביב. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן לפני גלישתכם לאתר. כניסתכם לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש בו. גלישה באתר מהווה גם הסכמה מפורשת של כל גולש/ת לעמוד בכללי ההתנהגות וההתנהלות הראויים על פי כל דין והמפורטים להלן. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

אתר לשכת המסחר תל-אביב הוקם לרווחת חבריה (להלן: "חברי לשכה") והקהל הרחב, מתוך מחשבה כי אתר פעיל ודינאמי הוא הכרח למציאות העסקית היומיומית. מטרתנו היא לספק לכם כלי עבודה לשימוש שוטף שיהפוך לחלק אינטגראלי מחיי העסק שלכם.  

 

קוד וסיסמה

ישנם חלקים באתר שהם לשימוש חברי לשכה  בלבד. השימוש בחלקים אלו אפשרי באמצעות  קוד וסיסמה אישיים של חבר הלשכה. אין להעביר את הקוד והסיסמה לאחר.

למען הסר ספק, תנאי השימוש כדלהלן יחולו על אתר לשכת המסחר בכללותה, לרבות האגפים השונים, הפורומים, הרשת העסקית והמסחר המקוון שמוצע בו.

 

המידע באתר

החומרים המופיעים באתר נועדו לספק מידע רלבנטי למגזר העסקי בישראל ובחו"ל במספר רב של תחומים, כגון: סחר חוץ, פעילות ענפית, ניתוחים כלכליים, מידע משפטי, הנחיות, סקירות וכו'. אנו עושים מאמצים רבים על מנת שהאתר יהיה מעודכן כל הניתן. נשמח לקבל כל הערה או עדכון במייל למנהלת האתר

האתר מכיל, בין היתר, מידע ונתונים ממקורות חיצוניים. הלשכה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן  מידע זה מעת לעת. יחד עם זאת מובהר בזאת, כי לשכת המסחר תל אביב אינה אחראית לטיב תוכנו ו/או לאמיתותו של מידע כאמור.

יובהר כי במקרים של אזכור חוקים, תקנות וכדומה, הנוסח המחייב הינו הנוסח הרשמי המפורסם ברשומות.

כמו כן, ניתן למצוא באתר תכנים (כגון מאמרים, הזדמנויות עסקיות, מודעות) של חברי לשכה ואחרים. לשכת המסחר תל אביב אינה אחראית לטיב התכנים ו/או לאמיתותם של תכנים אלו.

המידע שהוזרם לאתר מטעם האגפים השונים בלשכה והמופיעים באתר משמש לידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני.

שימוש ברשת העסקית ובפורומים


הרשת העסקית

הרשת העסקית  מהווה פלטפורמה לכל לחברי  הלשכה. מי שאינו חבר לשכה אינו רשאי להשתמש ברשת.   

חברי לשכה מוזמנים לעשות שימוש ברשת העסקית באתר. רשת זו מיועדת לשמש  כזירה עסקית אינטרנטית, בה חברי הלשכה יוכלו להיעזר אחד בשני, להרחיב את  מעגל הנטוורקינג העסקי שלהם, להציע הזדמנויות עסקיות,  וכדומה.

ברשת העסקית מופיעים פרטי חברי הלשכה הבאים: שם החברה, שם המנכ"ל, כתובת אתר אינטרנט, כתובת החברה, תחום  עיסוק וותק חברות (להלן: "הפרטים הקבועים"). חבר לשכה רשאי לבקש שיוסרו פרטים קבועים אלו או חלק מהם בכל עת באמצעות פנייה למנהלת האתר מובהר כי  כל פרט אחר, לרבות מספרי טלפון ודואר אלקטרוני אינם מופיעים ברשת, אלא אם כן החבר עצמו הזין פרטים אלו בפרטי הצעה עסקית אותה פרסם. חבר לשכה רשאי להזין לרשת, במקומות המיועדים לכך,  פרטים אודות עסקו, פרטים ליצירת קשר, הצעות וכדומה, בכפוף לכל דין.

חבר לשכה  רשאי בכל עת להסיר ו/או להוסיף ו/או לשנות פרטים אודות עסקו ברשת העסקית. לשכת המסחר אינה אחראית לנכונות הפרטים המופיעים אודות החברים ברשת.

 

פורומים

הפורומים המופיעים באתר משמשים כפלטפורמה להחלפה ושיתוף מידע בין המשתתפים בפורום.

מובהר, כי תקנון זה יחול על כל הפורומים באתר וכל הוראה ספציפית בקשר לפורום ספציפי, תופיע בראש עמוד הפורום כאמור.

לשכת המסחר תל אביב  אינה אחראית לטיב ו/או לתוכן השאלות ו/או התשובות ו/או כל הנאמר בפורום. המידע הניתן בפורומים ניתן כשירות ואינו מהווה תחליף למקור. אף שנעשו מאמצים להקפיד על דיוק המידע בפורומים אין לשכת המסחר ו/או היועצים בה אחראים בצורה כלשהי לתוכנם. כל שימוש בפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.

 

איסור שימוש לרעה

אין לנצל את השימוש בפורומים ו/או הרשת העסקית  לרעה בשום מקרה. אין להעלות תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות וכל דין אחר. כמו כן אין להעלות תכנים העלולים לפגוע בלשכת המסחר תל אביב ו/או במכללה העסקית ו/או בצד שלישי. המשתמשים ישמרו על טוהר המידות, שקיפות, רגשות המשתמשים האחרים והתנהגות ההולמת תרבות עסקית.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ללשכת המסחר תל אביב אין אחראיות לטיב ו/או אמיתות התכנים המועלים על ידי המשתמשים, והמשתמשים מתחייבים לשפות ו/או לפצות את לשכת המסחר תל אביב בכל מקרה בו תידרש לשכת המסחר תל אביב להעביר תשלום כזה או אחר ו/או בכל מקרה בו תידרש לשכת המסחר תל אביב לשאת באחריות כלשהי ו/או לספוג סנקציה כלשהי בגין  העלאת תוכן כאמור על ידי משתמש, מייד עם דרישתה הראשונה בכתב.

 

קנייה מאובטחת באתר

האתר מציע לרכוש דרכו מגוון של מוצרים בקנייה מאובטחת בכפוף לתנאים המופיעים בדף הרכישה באתר. מובהר בזאת, כי כל רכישה דרך האתר הינה עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן ויחולו עליה הכללים על עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק זה.

 
זכויות יוצרים

אין לעשות שימוש לרבות שכפול ו/או העתקה ו/או חיבור באמצעות לינקים, בחומרים המופיעים באתר מבלי קבלת רשות מראש ובכתב מבעלי זכות הקניין.

לשכת המסחר תל אביב הינה הבעלים של זכויות היוצרים של האתר, לרבות הלוגו, עיצובו, תכנונו, עיבוד החומרים והצגתם, למעט המאמרים פרי עטם של  מחברים המתפרסמים באתר.

 

שונות

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון. כבל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הוראות המופיעות בכל מקום אחר, הוראות התקנון על העליונה, אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש.

מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש בו, לפי  שיקול דעתה הבלעדי. מנהלת האתר רשאית להסיר תכנים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדית, מבלי להודיע  על כך מראש ומבלי לנמק את החלטתה.

כמו כן, מנהלי הפורומים רשאים להסיר תכנים בפורומים המנוהלים על ידם על פי שיקול דעתם הבלעדית, מבלי להודיע על כך מראש ומבלי לנמק את ההחלטה.

על תקנון זה חל הדין הישראלי. סמכות שיפוט מקומית נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

 

לשאלות ו/או הבהרות ו/או  תלונות ניתן לפנות למנהלת האתר בטל' 5631036 – 03.

למידע נוסף בתחום זה