Chamber TV

לשכת המסחר תל אביב והמרכז פועלת במגוון רחב של חזיתות לקידום האינטרסים של המגזר העסקי ושל בעלי העסקים החברים בה. בגלריה זו תוכלו לצפות בנושאים הבוערים שעומדים על סדר היום, ראיונות שהתקיימו עם מומחים בתחומם, אירועים חשובים ועוד.